Η εταιρία ΝOBACCO και τα καταστήματα SMOKER STEAM θα βρίσκονται και φέτος
με το δικό τους περίπτερο στο 2nd Thessalonink + 7th Street Mode Festival στις 4-5-6 του Σεπτέμβρη..

Σας περιμένουμε εκεί

smokersteam

seeht
Από το 2012 συμμετέχουμε στο πληρέστερο και πλέον εμπεριστατωμένο παγκοσμίως, πρόγραμμα ελέγχου και πιστοποίησης των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Κρήτης. H συμμετοχή μας στο πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει την παροχή ασφαλών προϊόντων, διαχρονικά.

university of creteuniversity of thessaly